Jorko universiteto tarptautinė strategija, JK NIGERIJOS STUDENTŲ MOKSLINIAI MOKSLINIAI 50

Politikos mokslų daktaras

Čarlzas Hopkinsas. Švietimo ekspertas, išgelbėjęs Lietuvos tarpukario dokumentus Šią vasarą į Lietuvą buvo sugražinti neįkainojami tarpukario laikotarpio dokumentai — juos nuo pražūties išsaugojo ir neatlygintinai perdavė profesorius iš Kanados Čarlzas Hopkinsas. Spauda jau rašė apie jo pažintį su diplomato Jono Gylio šeima ir tai, kaip šie dokumentai atsirado jo rankose, tačiau neatskleidė jo pasaulinės reikšmės darbo švietimo srityje.

Savo karjerą pradėjęs nuo mokytojo, vėliau mokyklos direktoriaus, ugdymo programų vertintojo pareigų, Č. Šiandien savo įžvalgomis apie kokybišką švietimą jis maloniai sutiko pasidalinti su Lietuvos auditorija.

Pirmiausia, dėkoju už galimybę šiame interviu pasidalinti savo perspektyva.

Tarptautinė konferencija, autobiografinis rašymas ir egomonstrai

Mano požiūriu, kokybiškas švietimas prasideda nuo konteksto supratimo. Pirmiausia yra tarpusavio priklausomybės ir dalijimosi aspektas. Žmonės yra socialinės būtybės, kolektyviai priklausančios nuo planetos ir jos gamtinių išteklių. Antra, yra kartų dimensija. Mąstymas ne tik apie savo gyvenimo laikotarpį būdingas visoms senosioms vietinėms tautoms, jų pasaulio suvokimui.

Mokslas Konferencijos atidarymas. VU archyvo nuotr. Pranešimus, tarpusavyje jungiamus keleriopų autobiografinio rašymo teorijos gijų, joje skaitė mokslininkai iš 11 pasaulio šalių. Nors skaitomas ir ne autobiografinis tekstas, jo struktūra sufleruoja tiek konferencijos, tiek kalbėjimo apie autobiografinį kalbėjimą principą. Pasakojimai dėliojami vienas į kitą kaip kiniškos dėžutės, kurių paskutinėje slypi tikrasis istorijos herojus.

Tai ir kertinė tvaraus vystymosi koncepcijos dalis — vystymosi, kuris tarnauja dabarčiai, bet neapriboja ateities kartų galimybių.

Taigi, kaip tokio pobūdžio kokybiškas švietimas atrodo realybėje? Esminės išmokti pamokos įtraukiamos į vietos kontekstui pritaikytas temas ir jų mokoma kultūriškai priimtinais būdais — tuomet studentai jaučia, kad tai, ko jie mokosi, yra naudinga.

jorko universiteto tarptautinė strategija

Išmokstami dalykai yra svarbūs jų dabartinei realybei ir numatomai ateičiai, kas lemia atjauta paremtą studentų įsitraukimą. Ugdymo programas pateikiant tokiu tarpusavio sąsajomis paremtu ir holistišku būdu taip pat prisidedama jorko universiteto tarptautinė strategija sėkmingos pagrindinių disciplinų integracijos, socialinių, gyvenimiškų, komunikacinių ir kitų įgūdžių įgijimo, nes jie yra reikalingi aktyviai sprendžiant svarbias problemas.

Tradingview taupymo rodikliai. Kaip pasikeitė pagrindiniai Lietuvos rodikliai 2019 m.

Nors atrodo, kad švietimo galimybės pastaraisiais dešimtmečiai gerėja, mums vis dar sunkiai sekasi tinkamai pamatuoti progresą, siekiant Darnaus vystymosi tikslų angl. Sustainable Development Goals švietime.

Privalome surasti tokius švietimo kokybės priežiūros ir įvertinimo būdus, kurie pralenktų standartinius moksleivių vertinimus, dažnai naudojamus mūsų formaliose švietimo sistemose.

  1. TOP 50 UK SCHOLARSHIPS NIGERIJOS STUDENTAMS
  2. Kembridžo universiteto Afrikos universiteto buveinė JK Kembridžo universitetas džiaugiasi galėdamas pasiūlyti Afrikos studentams stipendiją MBA programa.
  3. 21 geriausia archeologijos mokykla pasaulyje m
  4. Šį laipsnį, pavyzdžiui, įgyja studentai pabaigę rinkodaros, finansų, apskaitos ar žmogiškųjų išteklių studijų programas.
  5. Geriausios tiksliųjų mokslų magistro studijų programos - Verslas Jungtinėje Karalystėje -
  6. Šio tipo studijos paprastai trunka ketverius akademinius metus.
  7. Tradingview šifravimo rodikliai, Bitcoin cfd prekybininkas.
  8. Tarptautinė konferencija, autobiografinis rašymas ir egomonstrai | VU naujienos

Šiandien mums reikia naujų būdų tinkamai pamatuoti, ar sėkmingai rengiame moksleivius. Tai, ko šiandien išmokstama gali virsti deramais ir atsakingais veiksmais po kelių dešimtmečių. Nors tradicinės pagrindinės disciplinos reprezentuoja būtinus įrankius, kurie per žmogaus gyvenimą sukuriami ir ištobulinami, jos nėra vienintelis ar pirminis švietimo sistemos tikslas.

Su kokiomis klaidingomis interpretacijomis dažniausiai susiduriate? Darnaus vystymosi švietimas DVŠ angl.

Politikos mokslų daktaras

Education for Sustainable development, ESD dažnai neteisingai suprantamas kaip nauja aplinkosauginio ar klimato kaitos švietimo forma ar jo papildymas. Geriausia pradėti nuo keturių pagrindinių polių, siekiant demistifikuoti šią sąvoką.

jorko universiteto tarptautinė strategija

Keturi pagrindiniai elementai buvo šie: 1 prieigos prie kokybiško švietimo suteikimas, 2 švietimo sistemų perorientavimas į tvarumą; 3 visuomenės informuotumo apie darnų vystymąsi didinimas ir 4 mokymų apie tvarias praktikas galimybių sudarymas visiems sektoriams. Aplinkosauginis švietimas, švietimas apie klimato kaitą, taikos švietimas, antirasizmo švietimas ar kitos konkrečios tematinės sritys yra orientuotos į mokymąsi apie tam tikras temas.

Darnaus vystymosi švietime žvelgiama plačiau ir siekiama, kad išsilavinimas būtų suteiktas holistišku būdu, įtraukiant aktualius aplinkosaugos, ekonomikos, socialininius klausimus į ugdymo programas, kur tai tinkama. Darnaus vystymosi švietimą geriausia įsivaizduoti kaip pagrindinį švietimo principą, o ne kažką, kas orientuota į konkretų turinį, tikslinę grupę ar ugdymo formą.

Jis gali paskatinti transformuoti visą sistemą, kad ši taptų darni visais aspektais — nuo mokymo ir mokymosi iki žmogiškųjų išteklių valdymo, viešųjų pirkimų, operacijų, įrenginių ir t.

V siekia gerinti moterų mokslininkių karjeros galimybes universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose bei siekia institucinių pokyčių organizacijų vadyboje. Šio tipo projektai yra eksperimentiniai Europos Sąjungoje, dieginatys inovacijas aukšotojo mokslo institucijose ir mokslinių tyrimų organizacijose.

Apimti visus švietimo lygius ir formas bei visų amžiaus grupių besimokančiuosius. Tai glaudžiai susiję su kita esmine švietimo sąvoka — Globalaus pilietiškumo ugdymu angl. Global Citizenship Education.

21 geriausia archeologijos mokykla pasaulyje 2021 m

Juo taip pat siekiama ugdyti mokinius tapti geresnę ateitį kuriančiais lyderiais, bet labiau iš individo dalyvavimo ir įgalinimo perspektyvos, jo galimo vaidmens visuomenėje. Darnaus vystymosi švietimas ir Globalaus pilietiškumo ugdymas, kaip nurodyta Darnaus vystymosi tikslų 4.

Drauge jie gali nepaprastai prisidėti prie norimos ateities sukūrimo — galbūt ne iki metų, bet, tikėkimės, pakankamai greitai.

jorko universiteto tarptautinė strategija

Ko galėtume išmokti iš šalių, kurioms tai pavyko atlikti sėkmingai ir sistemiškai? Tikimasi, kad bus pereita nuo savanoriškų veiksmų prie struktūruotos ir ištekliais aprūpintos Darnaus vystymosi švietimo sistemos. Labai padėtų, jei atsirastų aiškūs oficialūs įgaliojimai, raginantys tai įgyvendinti.

Kardifo universiteto tyrimų strategija, Vertinimo rezultatai

Yra keletas pamokų, išmoktų iš švietimo sistemų perorientavimo į tvarumą: Apskritai, mokytojų profesinis tobulėjimas yra pagrindinis veiksnys kuriant pokyčius.

Nei vienas mokytojas neturi visų įgūdžių, reikalingų atliepti visus tvarumo klausimus.

jorko universiteto tarptautinė strategija

Jorko universiteto tarptautinė strategija prie mokymo medžiagos, mainų ir tarpusavio mokymosi galimybės gali padėti pedagogams pereiti prie naujų pedagogikos perspektyvų ir formų. Sėkmingose sistemose parengiamos visaapimančios programos, kuriose remiamasi mokytojų turimomis stiprybėmis, jorko universiteto tarptautinė strategija papildomos individualiu tiriamuoju mokinių darbu, bendruomenės įtraukimu, kviestiniais pranešėjais ir panašiai.

Šis metodas vadinamas Stiprybių modeliu angl. Strength Model.

Konferencija „Bibliotekos socialiniams pokyčiams: kultūra ir rinkodara“

Konceptualus tvaresnio pasaulio kūrimo iššūkis reikalauja vietos konteksto. Mokytojai gali pasitelkti vietines problemas, kad apibrėžtų, ką jų mokiniai turi žinoti, gebėti daryti ir ko reikia, kad taptų įgalintais veikti. Tokiu būdu pedagogai gali mokyti pagal privalomą ugdymo programą ir kartu stiprinti XXI amžiaus įgūdžius, tokius kaip kritinis apmąstymas, organizavimas ir planavimas, medijų raštingumas, komunikaciniai gebėjimai ir kitus.

jorko universiteto tarptautinė strategija

Kitas iššūkis — išmokti tvarumo problemas nagrinėti kitais nei gąsdinančiais ar negatyviais būdais. Ateities scenarijus negali būti grįstas vien baime, jis turi būti įkvepiantis, jei siekiame nuolatinio teigiamo įsitraukimo.

Mokytojų asociacijos ar sąjungos gali būti geros partnerės vystant naujas ugdymo programas ir profesinio tobulinimo sistemas.

Peržiūrėti tiksliųjų mokslų magistro studijų programas - Verslas Jungtinėje Karalystėje - 2022

Mokyklos vadovo vaidmuo yra įžvelgti personalo kompetencijos mastą ir koordinuoti mokymo bei kitus metodus, siekiant įtvirtinti tvarumą visoje mokykloje. Turėtų būti įdiegtos standartizuotos projektų ir pokyčių valdymo procedūros, kad būtų galima stebėti pažangą ir kurti nuolatinio tobulėjimo kultūrą.

Gal galėtumėte tai plačiau pakomentuoti? Manau, kad per visą mokymosi procesą besimokantysis palaipsniui supranta savo atsakomybę mokytis visą gyvenimą. Visgi didelėje Vakarų visuomenės dalyje mokymosi procesas neapima paskutinio žingsnio, reikalingo pereiti nuo sisteminės ir daugiausia mokytojams priskiriamos atsakomybės tinkamai įtraukti kiekvieną mokinį, aprūpinti jį žiniomis ir įgūdžiais kas sistemoje įvardinta kaip ugdymo programosprie žinių ir įgūdžių įgijimo atsakomybės perdavimo besimokančiajam.

Nuo ankstyvo amžiaus mokinys gali prisiimti atsakomybę save tobulinti, kad gebėtų susidoroti su socialiniais, ekonominiais ir net įsidarbinimo pokyčiais, kurie gali tapti centriniais gyvenimo klausimais. Švietimo sistemos turi strategiškai siekti šio paskutinio žingsnio ir jį įtraukti į ugdymo programas kaip mokymosi rezultatą. Hopkinsai, už dosniai skirtą laiką ir pasidalinimą savo patirtimi.

Taip pat žiūrėkite