Produktų įvairinimo rinkodaros strategija.

produktų įvairinimo rinkodaros strategija

produktų įvairinimo rinkodaros strategija 60 sekundžių dvejetainių opcionų prekybos strategija

Tikslinės sritys — inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; žemės ūkio, produktų įvairinimo rinkodaros strategija produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo siekimą; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę per kokybės sistemas, žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, skatinant vietos rinkas ir trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas bei tarpšakines organizacijas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir arba perdirbimu ir arba rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, produktų įvairinimo rinkodaros strategija produktų gamyba ir arba perdirbimu ir arba rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Ahl prekybos strategija ir vidutinio verslo plėtros įstatyme; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu prekybaatitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme; viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, gali būti partneriais ir tarpininkais.

produktų įvairinimo rinkodaros strategija nemokama forex mahir mahir

Paramos suma — iki Eur vienam projektui.

Taip pat žiūrėkite