Prekybos finansų bankų sistema

prekybos finansų bankų sistema

išbandyti mano prekybos strategiją

XI nuo 04 04 Žin. Asmuo arba kartu veikiantys asmenys toliau — įsigyjantis asmuonusprendę įsigyti banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį arba ją padidinti tiek, kad turima banko įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis pasiektų arba viršytų 20 procentų, 30 procentų ar 50 procentų, arba tiek, kad bankas taptų kontroliuojamas toliau — siūlomas įsigijimasprivalo apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai ir nurodyti ketinamos įsigyti banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalies dydį, taip pat pateikti dokumentus ir duomenis, nustatytus šio Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodytame sąraše.

Reikalavimo gauti priežiūros institucijos sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui nesilaikymas nedaro sandorio negaliojančio, tačiau dėl šio reikalavimo nesilaikymo atsiranda šio straipsnio 4 dalyje ir šio Įstatymo 72 ir 73 straipsniuose nustatytos pasekmės.

įvairūs prekybos variantai

Asmuo, nusprendęs perleisti banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį arba ją sumažinti tiek, kad turima banko įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis sudarytų mažiau kaip 20 procentų, 30 procentų ar 50 procentų, arba tiek, kad bankas nustotų būti jo kontroliuojamas, privalo apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai ir nurodyti ketinamos perleisti ar sumažinti banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalies dydį.

Šiame straipsnyje ir šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytais tikslais nustatant kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį, atsižvelgiama į Vertybinių popierių įstatyme nustatytą pareigą pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar jo netekimą ir asmens turimų balsų skaičiavimo prekybos finansų bankų sistema.

kainų veiksmų prekybos strategijų vaizdo įrašai

Be to, nustatant banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį, neatsižvelgiama į balsavimo teises ar akcijas, kurias finansų maklerio įmonės ar kredito įstaigos gali turėti po teiktos finansinių priemonių pasirašymo ir arba platinimo įsipareigojant jas išplatinti paslaugos, jei šiomis teisėmis nesinaudojama ar jos kitaip nenaudojamos siekiant kištis į emitento valdymą ir jei jos perleidžiamos per vienus metus po įsigijimo.

Jei banko kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis įsigyta ar padidinta apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui išskyrus atvejį, kai nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui gautas priežiūros institucijos sprendimas neprieštarauti siūlomam įsigijimuiarba esant priežiūros institucijos prieštaravimui siūlomam įsigijimui, taip pat priežiūros institucijai pritaikius šio Įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytą poveikio priemonę, visa įsigyjančio asmens turima banko įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis banko visuotiniame akcininkų susirinkime praranda balsavimo teisę.

prekybos juoda šunimi sistema atsisiųsti nemokamai

Balsavimo teisė vėl įgyjama tą dieną, kurią yra gaunamas priežiūros institucijos sprendimas neprieštarauti siūlomam įsigijimui arba jei priežiūros institucija nepareiškia prieštaravimo siūlomam įsigijimui, arba kai šio Įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta poveikio priemonė nustoja galioti šio Įstatymo 72 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka.

XIiki Įstatymo Nr. XI įsigaliojimo priežiūros institucijai paduoti prašymai dėl sutikimo prekybos finansų bankų sistema banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalį nagrinėjami ir sprendimai priimami prašymo padavimo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka Žin.

Taip pat žiūrėkite