Prekyba skl ifravimu

Matematinio modelio, tiksliai nusakanio tokio altinio savybes, niekada nesukursime. Koks matematinis modelis tinka musu kalbai aprayti? Kokios taisykles valdo musu kalbos srautus, neinome, utat puikiai mokame jomis naudotis.

Lietuviu kalbos abeceleje yra 32 raides; noredami atskirti odius, galime i abecel itraukti ir tarp, tada bus 33 simboliai.

Document Information

Tokiu budu bandytume modeliuoti lietuviu kalbos tekst, naudodamiesi Bernulio altiniu, kuriam visos raides yra lygiavertes. Raides A,B, C, D, I tikr kalb nepanau ne kiek.

avorion aukštųjų technologijų prekybos sistema

Toki kalbos modeli pavadinkime nulines eiles artiniu. Dabar galime naudoti iuos danius kaip Bernulio altinio generuojamu simboliu tikimybes.

galimybių strategijos patikimumas

Suskaiiav altinio entropij, gautume H2 3, Taiau iekoti tikimybiu ir generuoti tokio altinio sraut yra daug sudetingiau. Shannonas sugalvojo, kaip generuoti tokio altinio sraut kitaip. Pasiimkite koki nors stor knyg, atsitiktinai atsiverskite koki nors puslapi, atsitiktinai pasirinkite bet koki raid ir j uraykite.

Po to vel atsitiktinai atverskite puslapi ir, pradedami nuo viraus, iekokite uraytosios raides. Rad j, uraykite raid, kuri seka po jos. Tada vel atsitiktinai atverskite puslapi Kokia elegantika ideja!

akcijų pasirinkimo sandorių duomenų sklaidos kanalas

J paprasta igyvendinti programa. Tokiu altiniu generuotus srautus irgi galime kurti Shannono metodu. Teksto fragmentas, generuotas naudojant antros eiles Markovo grandiniu modeli: 2 Entropiju reikmes gautos iuose, lietuviu kalbos tekstu statistinems savybems skirtuose darbuose: R.

Apie lietuviu kalbos informatyvum. Lietuvos matematikos rinkinys, t. XVIII, nr. Lingvistiniu elementu statistines charakteristikos.

Uploaded by

Magistro darbas. Tai reikia, kad tipiniu prasmingu n ilgio sakiniu skaiius Tn yra madaug Tn 2nHia H yra kalbos entropija. Tarkime, visus iuos tipinius sakinius norime koduoti aibes Am odiais.

Koks m turi buti? Danai t pai prasm galima perteikti ir trumpiau, taiau Prie kreipdamiesi i mogu kokiu nors reikalu, sugalvokite toki sakini, kad jame butu vien tik butini odiai, nei vieno, kurio galima atsisakyti.

Rezultatas bus tikriausiai toks: jusu paprays paaikinti dar kart! Turima galvoje, kad enklai surayti pagal tam tikras taisykles. Taiau matematiniam tyrinejimui reikalingas tikslesnis kodo apibreimas. Kad galetume sudaryti kod, reikia enklu rinkinio abeceles ir naudojimosi tais enklais taisykliu. Prisiminkime kelet jau ne prekyba skl ifravimu vartotu svoku.

Baigtin abeceles A simboliu sek x1. Jei x yra odis, prekyba skl ifravimu x ymesime jo ilgi. Jei x, y yra du tos paios abeceles odiai, tai xy ymesime sudurtini odi, kuris gaunamas tiesiog sujungiant x ir y. Koduoti abeceles A odius reikia keisti juos abeceles B odiais.

Taigi kodavimo taisykle yra funkcija c : A B. Vertimas i vienos kalbos i kit taip pat yra kodavimas: vienos kalbos sakiniai keiiami i kitos kalbos sakinius. Tik kodavimo taisykle nera grietai apibreta. Kad galetume 2. Galbut i abecele yra didiule, sudaryta i keliu maesniu abeceliu raidiu ir matematiniu enklu, taiau vis tiek baigtine.

Vadinasi, jos odiu o taip prekyba skl ifravimu ir kodavimo taisykliu apibreimu aibe yra skaiti. Taigi yra be galo daug kodavimo taisykliu, kuriu i viso negalima mums priimtinu budu apibreti! Taiau uuot abstrakiai svarst apie kodavimo taisykles, veriau pasielkime itin praktikai: nagrinekime tik tokias kodavimo taisykles, kurias galima apibreti nurodius, kaip koduojami pavieniai abeceles A simboliai.

Tegu A ir B yra dvi baigtines abeceles, o c : A B injektyvus atvaizdis.

II Encontro de Formação

Kodavimo taisykl c : A B12 apibreimas. Abeceles B odi 1 x2 xn vadinsime odio x1 x2 xn kodu. Taigi turime itin paprast bud kodavimo taisyklems konstruoti: reikia apibreti atvaizdi c : A B ir pratsti ji iki funkcijos A B. Kadangi svarbiausias ios konstrukcijos elementas yra atvaizdis c : A Btai danai butent ji ir vadinsime kodu.

Tegu abeceleje A yra nustatyta tvarka, t. Tada kod c : A B galime apibreti tiesiog suraydami odius c ai i eil sudarydami gretini : c x c1c2. Kartais, nagrinejant kodus, patogu juos vaizduoti grafais. Graf isivaizduosime kaip geometrini darini ploktumoje.

Sertifikuotos sėklos | Dotnuva Baltic, prekyba sėklų šifravimu

Vien jo virun vadinsime aknimi; kiekvienai kitai virunei egzistuoja vienintelis kelias, jungiantis virun su aknimi. Sakysime, kad dvi virunes yra tame pat lygyje, jei ju atstumai iki aknies yra tie patys.

Virunes, turinias tik vien ak, vadinsime lapais. Jei visu reguliariojo q -nario medio lapu atstumai iki aknies yra vienodi, tai medi vadinsime pilnuoju q-nariu mediu. Tegu B yra abecele, turinti r simboliu. Jeigu V yra n-ojo lygio virune, tai keli, kuris veda i aknies i Vatitinka n ilgio abeceles B odis.

akcijų įsipareigojimų pasirinkimo sandoriai

Keliai, vedantys i n-ojo lygio virunes, abipus vienareikmikai vaizduojami prekyba skl ifravimu B n odiais.

Taip pat žiūrėkite