Laukinės gamtos prekybos ekosistema, Laukinės gamtos prekybos ekosistema. Biologinė įvairovė – Vikipedija

laukinės gamtos prekybos ekosistema

laukinės gamtos prekybos ekosistema

Įgyvendindama nustatytą tikslą, IPBES vykdo susijusias funkcijas ir nustato mokslinės informacijos, padedančios formuoti politiką, rinkimo prioritetus, atlieka moksliškai patikimus ir nepriklausomus žinių apie biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas vertinimus pasauliniu ir regioniniu lygiu. Kokie yra jo pagrindiniai momentai? IPBES 7-ojoje plenarinėje sesijoje m.

IPBES pasauliniame vertinime įvertinta biologinės įvairovės darbas iš namų bijoux ekosistemų žmonijai teikiamų paslaugų būklė, jos pokyčių priežastys, biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų praradimų pasekmės žmonijai ir galimi scenarijai ateinantiems trim dešimtmečiams, tiek išliekant šių dienų tendencijoms, tiek įgyvendinant rekomenduojamas politikos alternatyvas.

IPBES pasauliniame vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, jog, remiantis moksliniais tyrimais, dešimtys tūkstančių augalų, gyvūnų ir kitų organizmų rūšių yra ant išnykimo ribos, pasaulio šalys naudoja gamtinius išteklius intensyviau nei šie gali atsinaujinti, o gamtos galimybės tiekti maistą ir geriamąjį vandenį augančiai žmonių populiacijai yra ženkliai sumažėjusios visuose pasaulio regionuose. IPBES pasauliniu vertinimu bus remiamasi artimiausią dešimtmetį formuojant pasaulinę ir regioninę biologinės įvairovės politiką, rengiant naują Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą po m.

laukinės gamtos prekybos ekosistema

IPBES pasaulinio vertinimo turinys Trejus metus dokumentą rengė ekspertų iš 50 pasaulio šalių, daugiau nei kitų specialistų prisidėjo savo ekspertinėmis žiniomis. Tai antrasis toks išsamus vertinimas po m. Siekiant išvengti dar spartesnio biologinės laukinės gamtos prekybos ekosistema nykimo, siūloma dar labiau sustiprinti jau egzistuojančių gamtosauginių teisės aktų įgyvendinimą bei priimti naujus, pvz.

laukinės gamtos prekybos ekosistema

Taip pat žiūrėkite