Gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Robinhood opcionų prekybos prieiga - Kas yra bitcoin prekyba šiandien maistingiejidumbliai.lt

gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas Atvykę į VMVT ar teritorinę VMVT pareiškėjai pranešimus skundus gali pateikti žodžiu ar raštu atsakingajam pareigūnui. Pranešimai skundai žodžiu priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir įstaigos interesų.

gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Raštu teikiami pranešimai skundaituri būti parašyti įskaitomai, nurodyti pranešėjo kontaktiniai duomenys, pranešimo skundo tyrimui svarbi informacija pvz. Atsakingasis pareigūnas gali paprašyti pranešėjo patikslinti pranešimo skundo turinį, kai nesuprantamas jo turinys arba trūksta informacijos, norint atlikti tyrimą.

Bendroji Informacija

VMVT atsakingas pareigūnas tam tikrais atvejais, įvertinęs visus duomenis, atsižvelgęs į riziką, gali atsisakyti tirti Pranešimą skundą kai: Pranešimas skundas anoniminis; Tuo atveju per 5 darbo dienas nuo pakartotino pranešimo gavimo VMVT datos pareiškėjui pranešama, kad jo pranešimas nebus nagrinėjamas, nurodomos priežastys ir apskundimo tvarka. Tendencingai tam pačiam asmeniui kai pastebimas pasikartojantis telefono numeris, el.

gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Apie Pranešimo skundo persiuntimą informuojamas pareiškėjas pareiškėjo nurodytu būdu elektroniniu paštu, faksu, paštu. VMVT Maisto skyriaus ar teritorinės VMVT atsakingas pareigūnas, registruojantis pranešimus apie įsigytus nekokybiškus maisto gyvenamosios prekybos sistemos skundai, privalo pasiteirauti pareiškėjo, ar pareiškėjas vartotojas informuotas apie jo teises ir ar jomis pasinaudojo pvz.

Jeigu vartotojas nežino savo teisių, būtina informuoti.

gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Pastaba: Vartotojai turi teisę: 1. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmuo, kreipdamasis į VMVT, privalo pateikti prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją korespondencijos gavimo vietą, pagal galimybę - kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitus duomenis, reikalingus ryšiui palaikyti.

gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Taip pat žiūrėkite