Biologinės įvairovės strategija es 2022 m, Kaip Lietuvoje įgyvendinsime ES biologinės įvairovės strategiją? - Miskininkas

biologinės įvairovės strategija es 2022 m

Susitikimo metu biologinės įvairovės strategija es 2022 m diskutuojama apie Europos komisijos Biologinės įvairovės strategiją iki metų, jos įgyvendinimą bei apie tai, kaip tai atsispindės kasdieniniame saugomų teritorijų specialistų darbe.

Sinkevičiaus pasakojimo, uždavė nemažai aktualių klausimų Europos komisarui, susijusių ne tik su biologinės įvairovės strategija, tačiau tai pat su Europos komisijos darbu, klimato kaitos stabdymu, miškų strategija, NATURA saugomų teritorijų skaičiaus didėjimu ir kt.

Apie gamtos mums teikiamas paslaugas bus kalbama ir m. Be tinkamo finansavimo yra pakankamai sudėtinga pasiekti išsikeltų biologinės įvairovės apsaugos tikslų, todėl planuojama, šiuo metu biologijos įvairovės apsaugai skiriamą finansavimą didinti dvigubai.

biologinės įvairovės strategija es 2022 m

Lietuvoje šiandien tik apie 37 proc. Europos komisija šiuo metu rengia pasiūlymą dėl teisiškai privalomų gamtosaugos tikslų, kuris bus pateiktas jau m. I ketvirtyje ir bus pagrindinis dokumentas, padėsiantis įgyvendinti biologinės įvairovės strategijoje išsikeltus tikslus.

Viena iš jų yra Europos žaliasis kursas, kuriuo siekiama pereiti prie švarios, žiedinės ekonomikos, kartu atkuriant biologinę įvairovę ir mažinant taršą. Tai taip pat prisidės prie ekologiško atsigavimo po Covid pandemijos. Naujoji LIFE programa išplėsta į keturias naujas paprogrames: Gamta ir biologinė įvairovė, Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė, Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos bei Perėjimas prie švarios energijos. LIFE programos kvietime planuojama finansuoti 35 gamtos ir biologinės įvairovės, 50 žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, 30 klimato politikos projektų.

Miškų strategija, tai pat neatsiejama nuo biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimo 80 proc. Abiejuose strategijose yra nurodyta saugoti sengires ir senuosius miškus.

Gyvoji gamta

Europos komisaras informavo, jog bus planuojama miškų savininkams siūlyti dvi pasirinkimo galimybes: kirsti arba saugoti, Suomijos pavyzdžiu, kur, už miškų saugojimą savininkams yra mokamos išmokos. Užbaigdamas kalbą V. Sinkevičius paminėjo ir tai, jog būtina šalyje didinti saugomų teritorijų iki 30 proc.

biologinės įvairovės strategija es 2022 m

Diskusijos metu buvo aptartas ir gamtosaugos bei miškų pramonės, kaip verslo šakos, priešpriešos klausimas, bendrai prieita išvada, jog miškininkaujant labai svarbu yra atsižvelgti į bendrus ekosistemų apsaugos principus, o ne vien medžių skaičių tam tikroje teritorijoje. Iškeltas klausimas ir dėl biologinės įvairovės apsaugos suderinimo su biokuro didinimo interesu, tvariu ūkininkavimu, dirvožemio apsauga, atsinaujinančia energetika. VSTT direktorius Albertas Stanislovaitis, susitikimo pabaigoje, iškėlė klausimą dėl galimybės gauti papildomą finansavimą iš Europos sąjungos, įgyvendinant VSTT gamtosauginę, vertingų saugomų teritorijų išpirkimo idėją iš privačių savininkų bei kokiu būdu ST darbuotojai gali dar labiau prisidėti prie bioįvairovės strategijos įgyvendinimo.

biologinės įvairovės strategija es 2022 m

Europos komisaro nuomone, tarnyba galėtų pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis bei skatinti pačių žemių savininkų iniciatyvą saugoti gamtą, o svarbiausia, ką šiuo metu daro ir ateityje galėtų padaryti ST specialistai — tai žinutės, apie gamtos apsaugą skleidimas, pagalbą žmogui rasti ryšį su gamta ir suprasti kokios išskirtinės vietos yra saugomos teritorijos.

Daugiau informacijos apie ES Biologinės įvairovės strategiją galite rasti čia:.

Taip pat žiūrėkite